ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ

    • Low-bed (1)
    • Επικαθήμενο (16)
    • Συρόμενο (12)
    • Φορτηγό (13)
    Close 
    • Αλουμίνιο (11)
    • Σίδερο (7)
    • Χάλυβας Σιδήρου Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (1)
    • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (2)
    • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (12)
    Close 
    • Ανατρεπόμενο (19)
    • Βυτίο ελλειπτικό (9)
    • Βυτίο στρογγυλό (1)
    • Ειδική κατηγορία (1)
    • Κολωνάκι (3)
    • Κουρτίνα (6)
    • Μισού σωλήνα (4)
    • Πάνελ (3)
    • Πλατφόρμα (3)
    • Σπαστό (3)
    • Σταθερό (2)
    Close 
    • Scrap (2)
    • Αδρανή υλικά (5)
    • Ελαιοπυρήνες (1)
    • Εμπορευματοκιβώτια (8)
    • Ζωοτροφές (13)
    • Καύσιμα (4)
    • Λύματα (3)
    • Μεταλλικά Προφίλ (3)
    • Ξύλα (3)
    • Παλέτες (11)
    • Προϊόντα σε συντήρηση (1)
    • Σιτηρά (13)
    • Υγρά Τροφίμα (1)
    • Χημικές Ουσίες (1)
    • Χωματουργικά προϊόντα (5)
    Close 
    • HARDOX (1)
    • Αλουμίνιο (18)
    • Αλουμίνιο/Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (1)
    • Ανοξείδωτη λαμαρίνα (9)
    • Λαμαρίνα ειδικού τύπου (1)
    • Ξύλο θαλάσσης (6)
    • Σίδερο (7)
    • Χάλυβας (3)
    • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (5)
    Close 
    • Ναι (1)
    Close 
    • Ναί
    Close 

ΒΥΤΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χωρητικότητα 42500
  • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
  • Σασί Αλουμίνιο, Σίδερο
  • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο στρογγυλό
  • Φορτίο Καύσιμα
  • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΒΥΤΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
  • Σασί Αλουμίνιο, Σίδερο
  • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
  • Φορτίο Καύσιμα
  • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο